قوانین استفاده

۱- قبل از انجام هر پیشنهادی نیاز به مطالعه کامل متن پیشنهاد برای آگاهی از شرایط کسب امتیاز می باشد.

۲- در مورد پیشنهادات مربوط به اپلیکیشن مصداق نصب اپلیکیشن برای اولین بار روی تلفن همراه کاربران از مسیر لینک امتیاز و انجام اتفاقاتِ پیشنهاد شده می باشد. (نصب تکراری اپلیکیشن هایی که کاربر قبلا بر روی تلفن همراه خود داشته باشد الزام به انتقال امتیاز را ملغی می نماید)

۳- انجام تکراری پیشنهادات نصب اپلیکیشن ها بر روی یک دستگاه تلفن همراه و یا از مسیرهای غیر متعارف به هر نحوی موجب مسدودی حساب کاربری برای یک هفته و صفر شدن حساب کاربری می شود.

۴- انجام پیشنهادها با استفاده از نرم افزارهای شبیه ساز اندروید تخلف بوده و موجب مسدودی حساب کاربری برای یک هفته و صفر شدن مانده حساب کاربری می شود.

۵- انجام ناتمام یک پیشنهاد منجر به دریافت امتیاز نخواهد بود (‌به عنوان مثال: کمپین های نصب و خرید از اپلیکیشن با نصب و ثبت نام امتیازای به شما تعلق نگرفته و تنها پس از خرید به شما امتیاز داده می شود)

۶- استفاده از کوپن های تخفیف در هر خرید باعث کسر از تعداد امتیاز های متعلق به پیشنهاد خواهد شد.

۷- برای خرید با امتیازهای جمع آوری شده از مسیر پذیرندگان، الزام به تکمیل پروفایل برای کاربران امتیاز خواهد بود.