• اپلیکیشن امتیاز - به‌اشتراگ بگذارید و امتیاز کسب کنید
    ١٠+ امتیاز
    مجانی

اپلیکیشن امتیاز را برای استفاده دوستان خود به اشتراک بگذارید و بعد از نصب و عضویت هر کدام از آنها ۱۰ امتیاز دریافت کنید.

*** توجه *** نصب اپلیکیشن امتیاز باید توسط گوشی دوستانتان صورت بگیرد و بعد از ثبت نام آنها شما امتیاز دریافت می کنید.