• دیجی کالا - تجربه خرید از اپلیکیشن
    ١٥+ امتیاز
    خرید

دیجی کالا را که می شناسید - تجربه کار با اپلیکیشن دیجی کالا را دارید ؟

اگر هنوز اپلیکیشن دیجی کالا را نصب نکردید استفاده از این فروشگاه. بزرگ را بهتون پیشنهاد می کنیم اگر هم از قبل اپلیکیشن دیجی کالا را داشتید، پیشنهاد می کنیم آن را پاک کنید و از اینجا دوباره نصب کنید
ازاین به بعد خرید های دیجی کالاییتون را از این مسیر انجام بدید و به ازای هر خرید " دقت کنید به ازای هر سبد خرید که از این مسیر تکمیل کنید " ۱5 امتیاز از ما هدیه بگیرید.

می تونین این پیشنهاد را با دوستانتان به اشتراک بذارید و با هر انجام دوستاتون شما امتیازش را دریافت کنین .