• روستا یار - خرید از تولیدکنندگان روستایی
    ٥٠+ امتیاز
    خرید

روستایار با هدف پر کردن فاصله بین تولید کننده گان روستایی و مصرف کننده گان نهایی شکل گرفت تا بتواند با حذف فاصله های اضافی بین این بخش ها بتواند محصولات تولید شده را به قیمت منصفانه از روستاییان در اختیار مشتریان نهایی قرار دهد و باعث شود فشار خرید محصولات تولید شده در روستا ها که با واسطه گری بر دوش مشتریان قرار می گیرد حذف شود.
روستا یار برای ارائه خدمات و تولیدات روستایی به صورت عرضه مستقیم برای کاربران راه اندازی شده است و هدف اصلی آن ارائه محصولات با کیفیت و بدون واسطه برای کاربران نهایی می باشد.

با انجام هر خرید از روستا یار، 50 امتیاز از ما هدیه بگیرید.
این پیشنهاد را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با هر انجام آنها نیز 50 امتیاز دیگر، دریافت کنید.